0.4. Com sona l’ESO. Altea 20172018-12-04T12:48:11+00:00

0.4. Com Sona l’ESO. Altea 2017
No només és que són una quantitat descomunal de joves d’entre 12 i 18 anys amb tota la força que eixes edats transmeten per on passen, no. Tampoc és que hi haja una carreta de persones compromeses amb l’ensenyament públic, a més d’altres professionals, dedicats 20 hores al dia a tindre cura dels joves, que també. Ni tan sols és que siga un esdeveniment molt difícil d’organitzar per la quantitat ingent de gent que involucra. És sobretot pel capital humà que inverteix la seua energia perquè les i els joves visualitzen una altra manera de fer les coses fóra de l’aula i que ho facen gaudint ; perquè les mares i els pares entenguem que més enllà del treball acadèmic hi ha un objectiu més important que és el d’obrir a les nostres filles i fills, finestres d’oportunitat, ventalls de possibilitats que els permetran desenvolupar-se com a persones plenes en un món que, per desgràcia, no premia la qualitat, sinó la capacitat comercial de saber vendre’s. No només és un esdeveniment emocionant, també és una lliçó per a persones grans i xicotetes i un acte que la majoria no oblidaran, perquè els marcarà un abans i un després. És una sort que ho puguem gaudir. És una gran sort que puguem participar. I encara és una sort més gran que decidirem a consciència no omplir l’hotel fins aquesta gran ocasió, per allotjar 58 persones compromeses per a fer possible aquesta meravellosa experiència. En Altea estem de sort. Enhorabona a tota la gent que ho ha fet possible!!!

No sólo es que son una cantidad descomunal de jóvenes de entre 12 y 18 años con toda la fuerza que esas edades transmiten por donde pasan, no. Tampoco es que haya un montón de personas comprometidas con la enseñanza pública, además de otros profesionales, dedicadas 20 horas al día a cuidar de las y los jóvenes, que también. Ni siquiera es que sea un acontecimiento muy difícil de organizar por la cantidad ingente de gente que involucra. Es sobre todo por el capital humano que invierte su energía para que las y los jóvenes visualicen otra manera de hacer las cosas fuera del aula y además, divirtiéndose; para que las madres y los padres entendamos que más allá del trabajo académico hay un objetivo más importante que es el de abrir a nuestras hijas e hijos, ventanas de oportunidad, abanicos de posibilidades que les permitirán desarrollarse como personas plenas en un mundo que, por desgracia, no premia la calidad, sino la capacidad comercial de saber venderse. No sólo es un acontecimiento emocionante, también es una lección para personas grandes y pequeñas y un acto que la mayoría no olvidarán, porque marcará un antes y un después. Es una suerte que lo podamos disfrutar. Es una gran suerte que podamos participar. Y todavía es una suerte más grande que decidiéramos a conciencia no llenar el hotel hasta esta gran ocasión, para alojar a 58 personas comprometidas para hacer posible esta maravillosa experiencia. En Altea estamos de suerte. Enhorabuena a toda la gente que lo ha hecho posible!!!

Volver

Contact Info

c / SAN PERE 28 | 03590 ALTEA | ALICANTE

Teléfono: +34 965 840 800 | +34 966 940 900

Web: Visit Us Online